Szanowni Państwo,

według oficjalnych danych PKW w II turze wyborów uzyskałem 6094 głosy, co przełożyło się na 58,71% wyborców i w efekcie dało zwycięstwo. Bardzo dziękuję za to tak ogromne zaufanie. Czas na Mławę! Zrobiliśmy to razem!

Pozdrawiam serdecznie!

Współpraca dla Mławy

Łączymy siły z Marcinem Burchackim, który oficjalnie poparł kandydaturę Piotra Jankowskiego w II turze wyborów.
Piotr i Marcin zadeklarowali bliską współpracę, jeśli taka będzie decyzja mieszkańców.
Idź na wybory, zmieniaj Mławę. II tura już 21 kwietnia.

Ważne spotkania

Musimy wykorzystać wszystkie szanse dla Mławy, by dołączyć do liderów regionu. Wspólnie z naszym zespołem chcemy poprawić relacje z Urzędem Marszałkowskim, ale również zabiegać o ważne inwestycje na szczeblu krajowym.
Na zdjęciu poniżej Piotr Jankowski w trakcie spotkania z Wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej rozmawia o możliwościach pozyskania środków finansowych dla Mławy z Krajowego Planu Odbudowy. Nasz kandydat spotkał się również z Posłem na Sejm RP naszego regionu, by omówić perspektywę rozwoju północnego Mazowsza.

 

 

 

CZAS NA DUŻE INWESTYCJE

W ciągu ostatnich pięciu lat ościenne miasta, w tym m.in. Ciechanów, przeżywają cywilizacyjny skok w kontekście infrastruktury drogowej i technicznej.

Mława musi dołączyć do liderów regionu.

Naszym celem będzie jak najszybsze wsparcie i przeprowadzenie kluczowych inwestycji dla miasta: budowa obwodnicy zachodniej, przejazdu w postaci podziemnego tunelu Wólka – ul. Kościuszki oraz budowa parkingu wielopoziomowego.

Zbudujemy spójne ciągi komunikacyjne dla rowerów, obejmujące całe miasto.

Wspólnie z ekspertami przygotujemy nowoczesny plan rozwoju sieci ciepłowniczej w mieście.

 

ŁAD PRZESTRZENNY - PIĘKNE MIASTO

Rozwój miasta musi opierać się o przemyślany plan budownictwa wielorodzinnego (tzw. bloków), domów jednorodzinnych i budynków usługowych czy przemysłowych.

By przeciwdziałać obecnemu chaosowi, przystąpimy do jak najszybszego opracowania i uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta, wraz z szerokimi i uczciwymi konsultacjami z mieszkańcami, przedsiębiorcami, radnymi miejskimi oraz radami osiedli.

Będziemy dążyć do odnowienia zabytkowych kamienic miejskich, Hali Targowej, a także większego zazielenienia ulic i przestrzeni miasta.

 

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

Chcemy realnie podnieść bezpieczeństwo w mieście w wielu obszarach.

W tym celu zaproponujemy inwestycję w inteligentny monitoring, połączony z policją i strażą miejską.

Zmienimy częściowo zadania straży miejskiej, by praca strażników stała się proobywatelska i skupiała się w większym stopniu na bezpieczeństwie mieszkańców.

Zbudujemy bezpieczne przejścia dla pieszych, m.in. w okolicach szkół i w innych newralgicznych punktach.

Przystanki autobusowe otrzymają nowoczesne wiaty, chroniące przed deszczem i śniegiem.

ZALEW RUDA - KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY

Zalew Ruda przez dekady cieszył się popularnością wśród kolejnych pokoleń Mławian.

Naszym marzeniem jest przywrócić rolę tego miejsca w życiu mieszkańców.

Zbudujemy nowoczesny kompleks rekreacyjno-sportowy nad Zalewem Ruda, wraz z małym amfiteatrem, infrastrukturą oraz ścieżkami rowerowymi.

Środki na ten cel pozyskamy w ramach starannego i aktywnego działania na szczeblu wojewódzkim i państwowym, a także w ramach zbliżających się programów Unii Europejskiej.

ZIELONA I AKTYWNA MŁAWA

Wierzymy w zrównoważony rozwój, dzięki któremu miasto jest czystsze, a mieszkańcy mogą aktywnie spędzać wolny czas.

Przeprowadzimy dalsze inwestycje w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie. Zbudujemy ściankę wspinaczkową, a także nowoczesne lodowisko.

Pozyskamy środki zewnętrzne na uzupełnienie taboru autobusów miejskich o autobusy elektryczne, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Popieramy rewitalizację parku na Zielonym Rynku.

Naszym marzeniem jest również rewitalizacja rzeki Seracz, wraz z utworzeniem mini-bulwarów i ścieżek rowerowych.

NOWOCZESNY ŻŁOBEK

Jednym z największych problemów rodziców jest kwestia opieki nad dzieckiem lub dziećmi.

Zbudujemy w Mławie nowoczesny żłobek, wraz z niezbędną infrastrukturą i zapleczem.

Pozwoli to nie tylko zadbać o potrzeby rodziców, ale również wspomoże demografię miasta.

NOWA POLITYKA SPOŁECZNA

Żaden mieszkaniec miasta nie może czuć się wykluczony z naszej społeczności.

Sfinansujemy posiłki dla najuboższych dzieci.

Utworzymy ośrodek wsparcia dla dorosłych osób autystycznych oraz stworzymy świetlicę socjoterapeutyczną dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Zwiększymy liczbę lokali komunalnych o średnim standardzie.

KULTURA I ROZRYWKA

Mamy przekonanie, że oferta kulturalna miasta może być lepsza.

Dokonamy zmian w funkcjonowaniu Miejskiego Domu Kultury i zaproponuje szeroką ofertę warsztatów teatralnych, tanecznych i muzycznych dla dzieci i młodzieży.

Zwiększymy liczbę spektakli teatralnych oraz koncertów rozrywkowych dla mieszkańców w różnym wieku i różnych zainteresowaniach muzycznych.

Zwiększymy środki na organizacje pozarządowe, aby aktywne stowarzyszenia mogły realizować własne propozycje kulturalne i sportowe.

Mława to historycznie miasto pogranicza. Zorganizujemy Festiwal Pięciu Kultur, który stanie się wizytówką naszego miasta.

 

MŁAWSKA RADA BIZNESU

Mławscy mali i średni przedsiębiorcy od wielu lat budują wartość dodaną dla miasta i nie mogą zostać pomijani w strategicznych planach.

Zaproponujemy stworzenie Mławskiej Rady Biznesu, która będzie otwartą platformą konsultacji pomiędzy lokalną przedsiębiorczością a władzami miasta. Dzięki temu na bieżąco będziemy mogli poznawać problemy przedsiębiorców i proponować rozwiązania.

Zaprosimy przedsiębiorców do wspierania lokalnych inicjatyw kulturalnych czy sportowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

 

SPRAWNY URZĄD, OTWARTY NA MIESZKAŃCÓW

Dokonamy zasadniczej zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta.

Wrócimy do swobodnych wypowiedzi mieszkańców i przewodniczących osiedli na sesjach Rady Miasta.

Wrócimy do budżetu obywatelskiego i debaty społecznej, aby mieszkańcy mieli realny wpływ na działalność władz miasta.

Zwiększymy transparentność funkcjonowania organów miasta – m.in. w zakresie budżetu i kluczowych inwestycji.

Stworzymy wydzielony zespół dobrze wynagradzanych specjalistów, który zajmie się pozyskiwaniem środków zewnętrznych na inwestycje miejskie.

Dokonamy audytu wydatkowania środków publicznych przez okres ostatnich 10 lat.

Podejmiemy działania zmierzające do oszczędnego i racjonalnego gospodarowania finansami miasta.

TO TAKŻE TWÓJ PLAN!

Chcemy, abyś współtworzył z nami Plan dla Mławy. Zachęcamy Cię do wysłania e-maila z własnymi propozycjami lub uwagami na adres: kontakt@plandlamlawy.pl

Będziemy Ci bardzo wdzięczni za wszelkie propozycje i sugestie. Najciekawsze komentarze zostaną wkrótce zamieszczone poniżej.

Dołącz do nas także na Facebooku.

Piotr Jankowski - niezależny kandydat na Burmistrza Mławy

Autor

Szanowni Państwo!

Nazywam się Piotr Jankowski. Przez ponad dziesięć lat byłem dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, a w minionej kadencji byłem wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Mławskiego. Obecnie jestem Sekretarzem Gminy Wieczfnia Kościelna.

Miło mi poinformować, że w I turze wyborów na Burmistrza Mławy uzyskałem 3312 głosy, co przełożyło się na 28,18% głosujących. Tym samym mam ogromny zaszczyt ubiegać się o Państwa głosy w II turze wyborów, która odbędzie się 21 kwietnia.

Dziękuję i do zobaczenia na ulicach Mławy!

O mnie

Mam 46 lat. Urodziłem się w Mławie. Tu wychowałem i uczęszczałem do szkół. Tu poznałem moją żonę Anię, a nasze życie zdecydowaliśmy się związać z Mławą i nigdy tego nie żałowaliśmy.

Lata 90. nie były łatwe dla wielu z nas. Po ukończeniu szkoły średniej pracowałem fizycznie. Jednocześnie dalej się kształciłem i ostatecznie uzyskałem tytuł magistra na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Jestem również absolwentem studiów Master of Business Administration na Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie oraz podyplomowych studiów Prawo i Administracja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W 2007 roku wygrałem konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. W trakcie ponad dekady pracy na tym stanowisku, wspólnie z zespołem MOSiR, udało nam się przeobrazić „stary ośrodek” w nowoczesne centrum sportu i rekreacji.

Zrealizowaliśmy wiele celów, m.in. zbudowaliśmy centrum fitness, boiska boczne czy plac do egzaminów na prawo jazdy WORD. Tuż przed moim odejściem została ukończona również najważniejsza inwestycja miejska ostatnich lat – budowa nowego stadionu wraz z bieżnią.

Reprezentuję lokalny, niezależny komitet wyborczy, który został powołany przez mieszkańców miasta, aktywnych działaczy, społeczników i byłych, doświadczonych radnych.

Jestem przekonany, że moje dotychczasowe doświadczenie menedżerskie oraz samorządowe, wielka energia oraz umiejętność szukania pozytywnego porozumienia w celu realizacji największych celów i marzeń, przyczynią się do dalszego, dynamicznego rozwoju miasta.

W II turze wyborów, 21 kwietnia proszę o Państwa głos.

Piotr Jankowski

Napisz do mnie: kontakt@plandlamlawy.pl – odpowiadam na każdą wiadomość.

Obserwuj profil Piotra Jankowskiego na Facebooku

Nasz komitet

Miło nam poinformować, że w wyborach samorządowych nasz komitet uzyskał 4 mandaty do Rady Miasta Mławy. Dziękujemy za wszystkie oddane głosy!

Nasz niezależny i bezpartyjny komitet został założony przez Piotra Jankowskiego oraz Mariusza Szczechowicza, który przez ponad 11 lat pełnił funkcję Sekretarza Miasta Mława, a wcześniej był wieloletnim dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie. Członkami naszego komitetu są również m.in. Joanna Tańska, Zbigniew Korczak, Bogdan Pawłowski, Kamil Więckowski i Krzysztof Żułtowski.

Komitet łączy doświadczonych działaczy społecznych i samorządowców z młodymi i nigdy niezwiązanymi z partiami politycznymi osobami. Stanowimy mieszankę nowoczesności i doświadczenia, dlatego proponujemy Plan dla Mławy, który jest programem ambitnym i odpowiedzialnym.
Pytania i odpowiedzi

  • Pierwsza tura wyborów odbyła się 7 kwietnia 2024 roku i nasz kandydat – Piotr Jankowski – uzyskał w niej drugi wynik. Zachęcamy wszystkich do pójścia na II turę wyborów, która odbędzie się w niedzielę, 21 kwietnia.

  • Naszym kandydatem na Burmistrza Mławy jest Piotr Jankowski – były dyrektor MOSiR Mława, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mławskiego, Sekretarz Gminy Wieczfnia Kościelna. Piotr Jankowski nie jest członkiem żadnej partii politycznej.

  • Piotr Jankowski był wicedyrektorem Mławskiej Hali Sportowej, a następnie wieloletnim dyrektorem MOSiR Mława. Trzy razy był też wybierany do Rady Powiatu Mławskiego. W poprzednich wyborach samorządowych uzyskał najlepszy wynik wyborczy w Mławie. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i jest Sekretarzem Gminy Wieczfnia Kościelna. Jest żonaty – wspólnie z żoną Anią oraz dziećmi Damianem i Zuzanną uwielbiają piesze wędrówki po różnych zakątkach Polski.

  • Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Jankowskiego tworzą mieszkańcy miasta, działacze społeczni i doświadczeni samorządowcy. Jesteśmy ludźmi różnych zawodów, ale łączy nasz wspólne myślenie o przyszłości miasta i chęć, by Mława dołączyła do liderów regionu, a nie pozostawała w tyle za sąsiednimi miastami.

  • Plan dla Mławy stworzyliśmy po to, aby przedstawić nasze pomysły i marzenia, ale jest to program otwarty na kolejne propozycje od wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Chcemy, aby Plan dla Mławy był platformą wymiany poglądów – dlatego zachęcamy do wysyłania swoich sugestii i propozycji na adres: kontakt@plandlamlawy.pl – za  wszelkie wiadomości i wsparcie bardzo dziękujemy.

  • Tak. W wyborach 7 kwietnia uzyskaliśmy aż cztery mandaty w Radzie Miasta Mława, co jest dużym sukcesem dla niedawno założonego komitetu wyborczego. Dziękujemy za to zaufanie i oddanie głosów na naszą listę.

  • Nasza oddolna inicjatywa jest oparta na pracy społecznej i wolontariacie. Jeśli chcesz do nas dołączyć, wspomóc naszą działalność, to wyślij e-maila na adres: kontakt@plandlamlawy.pl

Podaj dalej! Wyślij link do strony znajomemu!

Wesprzyj nas. Skopiuj poniższy tekst i wyślij bliskiej osobie w wiadomości na Facebooku lub e-mailem.

Sfinansowano z Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Jankowskiego.

facebook instagram pinterest twitter youtube linkedin tiktok twitch spotify website search menu close arrow-v1 arrow-v2 arrow-v3 arrow-v4 arrow-v5 arrow-v5 contrast letter shopping-cart